profilaktyka i leczenie psów i kotów Warszawa

lek. wet. Aleksandra Słyk-Przeździecka

Tytuł lekarza weterynarii uzyskała w 2003 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W latach 2005-2008 zgłębiała wiedzę na SGGW w Warszawie podczas Studiów Podyplomowych w zakresie Chorób Psów i Kotów.

Od 2009 roku ma tytuł Behawiorysty Zwierząt (DIPLOMA OF THE PRACTICAL ASPECTS OF COMPANION ANIMAL BEHAVIOUR AND TRAINING).

W 2010 roku została członkiem SBiT COAPE Polska, a w październiku 2011 zdobyła status Behawiorysty Praktyka DipCABT (COAPE). Od 2012 do 2016 roku Prezes Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE Polska.

Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.), Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ) i Federation of European Companion Animal Veterinary Association (FECAVA).

Od wielu lat zdobywa wiedzę także po to, aby dzielić się nią prowadząc wykłady dla behawiorystów i lekarzy weterynarii m.in. w ramach Akademii Medycyny Behawioralnej, w latach 2012-2016 jako wykładowca na Kursie Dyplomowym COAPE dla behawiorystów zwierząt.

Doradca firm farmaceutycznych w zakresie medycyny behawioralnej. Badacz (zgodnie z VICH GCP GL9 Studies) w wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniu klinicznym nowego leku na lęk separacyjny.

Współredaktorka naukowa książki: „Medycyna Behawioralna Psów i Kotów”, autorka licznych publikacji z zakresu zaburzeń zachowania psów i kotów, popularyzatorka wiedzy o zachowaniu zwierząt w programach telewizyjnych.

W 2010 roku uzyskała tytuł Trenera Alteri (trener szkolenia psów), a w sierpniu 2011 ukończyła II stopień kursu instruktorskiego Alterii. Jest współzałożycielką Szkoły dla Psów Qldog specjalizującej się w pracy z psami z zaburzeniami zachowania.

Wraz z mężem prowadzi Przychodnię Weterynaryjną DogMed, gdzie dba nie tylko o zdrowie, lecz również o komfort pacjentów oraz ich opiekunów (Fear Free Certification Programme).