W przypadkach niewymagających pilnego kontaktu można wysłać wiadomość mailową